.אתם עומדים להיכנס לחדרו של הפסיכופת האיום ברונו סאראגוסה

?האם תצליחו להימלט על נפשיכם לפני שברונו יגיע

!נסו וגלו

PlanariaStudio ספרו איך היה לכם בעמוד הפייסבוק

planariastd@gmail.com  או במייל 

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.